Při psaní popisků, článků na blog a všech dalších webových textů je třeba se řídit jasnými (a jednoduchými) pravidly, abyste docílili toho, že si vaše sdělení návštěvníci přečtou.

Popis produktu je skoro stejně důležitý jako samotný produkt. Po jeho přečtení se zákazník rozhoduje, zda produkt zakoupí, nebo odejde ke konkurenci. Popisek tedy musí obsahovat co nejvíce relevantních informací, které zákazníka ke koupi přesvědčí.