Co je to SEO optimalizace?

08.03.2021

SEO jednou z hlavních metod, kterou potřebujete ovládnout, aby se vaše webové stránky objevovaly na předních příčkách vyhledávačů. Díky tomu můžete posunout svoje podnikání na úplně novou úroveň.

SEO (Search Engine Optimization) je vlastně souborem metod, které pomáhají umístit vaše webové stránky při horní hranici ve vyhledávání na Google nebo Seznamu, ale také YouTube nebo Facebooku. Nejedná se však pouze o zahraniční platformy, optimalizace se může týkat také českých katalogů firem Firmy.cz nebo Najisto.cz atd.

Jedná se o optimalizaci, která má dlouhodobý dopad na vaše podnikání. V první řadě jde o úpravu celého webu, a to proto, že vyhledavače fungují jako takové porovnávače. Umístění vašeho webu na předních příčkách ve vyhledávání závisí na mnoha SEO faktorech.

SEO faktory ovlivňující výsledky vyhledávání

On-Page faktory jsou technické vlastnosti webových stránek. Tyto vlastnosti můžete ovlivnit. Jedná se především o titulky (titulek stránky), popis stránky, URL adresa, odkazy/prolinkování i obrázky (jejich popis).

Mezi další faktory, které SEO zohledňuje, patří i takové, které snižují možnost zobrazení vašich stránek na vysokých příčkách, tzn. vaše stránky vlastně poškozují. Jedná se o delší prodlevu u načítání stránek (počítáno v sekundách), dlouhou URL adresu (zahrnuje mnoho pomlček v adrese, dlouhý název domény, čísla v doméně), absenci otevření stránek na telefonu (mobilní verze), mnoho videí na stránkách, velké obrázky, příliš komplikovanou strukturu stránek, dlouhé a složité nadpisy, včetně klíčových slov v nadpisech.

Kromě On-Page faktorů hrají důležitou roli také Off-Page faktory. Ty bohužel příliš neovlivníte. Jedná se totiž o takové faktory, které nejsou přímo na vašich stránkách. Jsou to například zpětné odkazy nebo zmínky o vašich stránkách na sociálních sítích.

K čemu je SEO dobré?

Díky celému procesu optimalizace můžete zvýšit návštěvnost vašich webových stránek z organického vyhledávání (tzn. z vyhledavačů). Důležitou roli hrají klíčová slova. Díky vysoké návštěvnosti můžete posunout své podnikaní na jinou úroveň, aktivně totiž zvyšujete povědomí o svých stránkách.

Mnoho podnikatelů začíná na sociálních sítích, jiní vytváří profil své firmy až po založení webovek. Je důležité prezentovat své podnikaní na sociálních sítích, nebo se bez toho lze obejít?

Bezchybná gramatika a perfektní pravopis jsou nedílnou součástí každého textu. Myslíte, že nepotřebujete najímat nikoho externě, aby vám text opravil? Korektura není jenom rychlé opravení textu a zkontrolování chyb. Je to komplexní proces, který má několik kroků.

Typografické zpracování textu je stejně důležité jako jeho samotný obsah. Nejde jenom o zvolení správného typu písma, ale také o zvýraznění důležitých částí textu.