Jak na PŘEHLEDNÝ TEXT

26.01.2021

Při psaní popisků, článků na blog a všech dalších webových textů je třeba se řídit jasnými (a jednoduchými) pravidly, abyste docílili toho, že si vaše sdělení návštěvníci přečtou.

Není nic horšího než otevřít portál, kde na vás vyskočí celá stránka souvislého textu, kde není zvýrazněné jediné slovo. Všechno působí jako jedno souvětí a vás jako první napadne, že to číst rozhodně nebudete... tak takhle ne!

Než se návštěvník dostane k obsahu vašeho sdělení, jako první si všimne grafického rozložení textu. Proto mu věnujte pozornost a neodsouvejte ho do pozadí.

·Vytvářejte titulky

Jednotlivé odstavce nebo části textu opatřete odpovídajícími titulky. Říkáte si Jak titulek vymyslet? Na to je jednoduchá odpověď: shrňte obsah celého odstavce do jedné věty nebo "vypíchněte" důležitá spojení, na která chcete upozornit. Titulek návštěvníkovi pomůže při orientaci v textu a zároveň mu sdělí, zda je daný odstavec určen právě jemu, nebo jestli má pokračovat dál.

·Zvýrazňujte důležité pasáže

Tučné písmo a zvýraznění částí textu jsou skvělým poutačem pozornosti. Když si dáte záležet a zvýrazníte ty části, které jsou pro váš text opravdu důležité, zajistíte si pozornost většiny návštěvníků. Ne všichni jsou totiž tak pečliví, že čtou celý text, ale naopak se zaměřují pouze na zvýrazněné části. Povede-li se vám tučně zvýraznit všechny relevantní pasáže, dokáže z nich návštěvník pochopit obsah celého sdělení.

·Používejte odsazení

Pokud se ve vašem textu mají objevit informace, které jsou opravdu důležité, vypište je zvlášť do bodového seznamu. Text bude působit strukturovaně, a navíc okamžitě zaujme pozornost. Vyčleněním důležitých informací šetříte návštěvníkům jejich čas a zvyšujete oblibu vašich stránek.

·Odkazujte

Odkazy jsou velmi účinným způsobem, jak provázat vaše stránky s jinými. Odkazovat však můžete také na své vlastní stránky a tím zvyšovat návštěvnost sami sobě. Odkazujte však explicitně na věci, které se týkají daného tématu. Necpěte do textu hromadu odkazů jen proto, abyste si zajistili vyšší návštěvnost.


Mnoho podnikatelů začíná na sociálních sítích, jiní vytváří profil své firmy až po založení webovek. Je důležité prezentovat své podnikaní na sociálních sítích, nebo se bez toho lze obejít?

Bezchybná gramatika a perfektní pravopis jsou nedílnou součástí každého textu. Myslíte, že nepotřebujete najímat nikoho externě, aby vám text opravil? Korektura není jenom rychlé opravení textu a zkontrolování chyb. Je to komplexní proces, který má několik kroků.

Typografické zpracování textu je stejně důležité jako jeho samotný obsah. Nejde jenom o zvolení správného typu písma, ale také o zvýraznění důležitých částí textu.