KOREKTURA - vyplatí se do ní investovat?

30.03.2021

Bezchybná gramatika a perfektní pravopis jsou nedílnou součástí každého textu. Myslíte, že nepotřebujete najímat nikoho externě, aby vám text opravil? Korektura není jenom rychlé opravení textu a zkontrolování chyb. Je to komplexní proces, který má několik kroků.

Různé druhy korektur

Často se zdá, že korektura je pouze zkontrolování textu, odstranění chyb v psaní i/y a přidání několika interpunkčních znamének. Korektur však existuje několik druhů, které je třeba rozlišovat. Dobrý copywriter vám většinou nabídne tři z nich:

  • obecnou korekturu textu
  • stylistickou korekturu textu
  • pravopisnou korekturu

Obecná korektura textu

Jedná se o veškeré úpravy textu, gramatické i pravopisné, jde také o úpravu drobných stylistických chyb. Je to jakási revize celého textu, která má za cíl odstranit nedokonalosti textu a upravit jej do čitelné podoby.

Stylistická korektura textu

Stylistická korektura, jak již název napovídá, se zabývá úpravou vět, souvětí a slovosledu. Při těchto úpravách dochází i k přepracování vět, ovšem vždy se zachováním jejich smyslu, a to tak, aby byly stylisticky správné. Copywriter odstraňuje chyby ve slovosledu, odstraňuje zdvojená slova, používá místo nich synonyma. Upravuje věty tak, aby nebyly krkolomné.

Pravopisná korektura

Tento typ revize textu je nejčastěji vyhledávaný, protože se v něm nejvíce chybuje. Přestože je čeština krásný jazyk, je poměrně složitá, co se pravopisných pravidel týče. PČP umožňují v mnoha případech nejrůznější výjimky, kterých je poměrně hodně na to, aby si je člověk pamatoval.

V této části korektury se copywriter zaměřuje na odstranění hrubek - opravuje psaní předložek, předpon, psaní i/y apod. Upravuje také psaní spojovníků a členících znamének.

Setkat se lze s mnoha druhy oprav textu: kromě výše zmíněných zahrnuje korektura také nejazykovou úpravu (typografické úpravy textu) a další. Jedná se tedy o komplexní proces kontroly textu, který vyžaduje svůj čas. Investice do korektury se rozhodně vyplatí, pokud vám záleží na správnosti, čtivosti a příjemnosti vašich textů.

Mnoho podnikatelů začíná na sociálních sítích, jiní vytváří profil své firmy až po založení webovek. Je důležité prezentovat své podnikaní na sociálních sítích, nebo se bez toho lze obejít?

Bezchybná gramatika a perfektní pravopis jsou nedílnou součástí každého textu. Myslíte, že nepotřebujete najímat nikoho externě, aby vám text opravil? Korektura není jenom rychlé opravení textu a zkontrolování chyb. Je to komplexní proces, který má několik kroků.

Typografické zpracování textu je stejně důležité jako jeho samotný obsah. Nejde jenom o zvolení správného typu písma, ale také o zvýraznění důležitých částí textu.